رستوران کوه نور

آدرس: جزیره کیش، میدان امیر کبیر، رستوران کوه نور
 
تلفن: 4424809 0764
 
فاکس: 4420595 0764
 
وبسایت: www.sorinethotels.com

ایمیل: info@sorinethotels.com

رستوران کوه نور،گنجینه ای از بهترین ها

رستوران کوه نور، زیباترین رستوران ادامه...